Obchodzimy dziś imieniny: 
   

Szczęść Boże!   

 

Czynności Biskupa Kaliskiego

 

Powrót do strony głównej Ks. Biskupa Ordynariusza Stanisłąwa Napierały

Archiwum czynności Biskupa Kaliskiego z poprzednich lat
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011  

STYCZEŃ   LUTY   MARZEC   KWIECIEŃ   MAJ   CZERWIEC   LIPIEC   SIERPIEŃ   WRZESIEŃ   PAŹDZIERNIK   LISTOPAD   GRUDZIEŃ

STYCZEŃ 1995

5. Opłatek i spotkanie noworoczne z nauczycielami miasta Kali- za w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Kaliszu.
7. - Wykład dla diakonów w klasztorze 00 Jezuitów
- Msza św. z kazaniem dla przedstawicieli Duszpasterstwa Rodzin w parafii Św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.
- Spotkanie opłatkowe po Mszy św.
14. Msza św. Bierzmowanie w Katedrze.
15. Msza św. z kazaniem w Katedrze dla przedstawicieli Rzemiosła Diecezji Kaliskiej.
Po Mszy św. spotkanie opłatkowe w salce parafialnej.
17. Spotkanie opłatkowe z przedstawicielami ugrupowań prawiowych w Województwa Kaliskiego w siedzibie Kaliskiego Caritasu.
18. Opłatek z ministrantami parafii Katedralnej w domu parafialnym.
21. Msza św. z homilią dla Sióstr Przełożonych w kaplicy SS. Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu.
Po Mszy św. spotkanie z siostrami.
22. - Msza św. z kazaniem w Ostrowskiej Konkatedrze w 50-tą rocznicę akcji „Burza" i poświęcenie tablicy pamiątkowej przy Ratuszu.
- Spotkanie opłatkowe z Prawnikami w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.
25. - Spotkanie w Kurii z prowadzącymi rekolekcje i misje parafialne przed Nawiedzeniem Kopii Obrazu Św. Józefa w parafiach Diecezji.
- Spotkanie opłatkowe z Prawnikami rejonu Ostrzeszowa w gmachu Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.
28. - Wykłady dla diakonów w klasztorze 00. Jezuitów.
- Spotkanie z KSM w Domu parafialnym w Pleszewie.

LUTY 1995

2. Msza św. z homilią dla Sióstr Zakonnych w Katedrze Kaliskiej.
4. Posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpastersko-Synodalnej w Kaliszu.
7. - Udział w liturgii grupy neokatechumenalnej: obrzęd przekazania Pisma świętego neokatechumenom parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.
Po liturgii agapa w salce parafialnej.
8. Udział w uroczystości Jubileuszu 250-lecia sakry biskupiej Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza we Wrocławiu.
9. - Spotkanie Rady Kapłańskiej w Kurii Diecezjalnej.
- Spotkanie duszpasterskie z proboszczem i Radą Parafialną w Czastarach w sprawie podziału Parafii
10. Konferencja Księży Dziekanów w Kurii.
14. Wizytacja pasterska w parafii Bukowina Sycowska - dekanat Twardogórski.
15. Spotkanie w Klasztorze 00 Jezuitów.
18. Wizytacja pasterska w parafii Goszcz.
19. Wizytacja pasterska w parafii Twardogóra.
21. Udział w pogrzebie księdza proboszcza Wiesława Szwagrzyka w parafii Brzeźnio.
22. Udział w Konferencji Ordynariuszy Episkopatu Polski w Warszawie.
23. Wizytacja pasterska w parafii Kuźnica Czeszycka.
24. - Pogrzeb śp. księdza proboszcza Henryka Przybylskiego w parafii Gołuchów
- Spotkanie z Siostrami Karmelitankami udającymi się z Kalisza do Diecezji Toruńskiej
25. Spotkanie Rady Szkół Katolickich w Polsce w siedzibie sekretariatu Episkopatu w Warszawie Msza św. z homilią.
26. - Udział w uroczystości rozpoczęcia Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Opolskiej.
- Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w parafii Świętej Rodziny w Kaliszu.
27. Spotkanie w Kurii Księży Proboszczów parafii praktyk diakońskich.
28. Wykład w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

MARZEC 1995

2. - Spotkanie z kapłanami dekanatu Błaszkowskiego na plebanii w Błaszkach przed rozpoczęciem peregrynacji Kopii Obrazu św. Józefa Kaliskiego.
- Przekazanie Obrazu św. Józefa Siostrom Elżbietankom w Wołczynie. Msza św. z homilią, agapa.
3. Udział w otwarciu wystawy malarstwa Mieczysława Kościelniaka w Galerii Sztuki Współczesnej w Kaliszu.
4. Wizytacja pasterska w parafii Bukowice: poświęcenie kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Łazach Wielkich (parafia Bukowice).
6. Przekazanie Kopii Obrazu św. Jozefa Kaliskiego SS. Elżbietankom w kaplicy Państwowego Domu Opieki w Marszałkach: Msza św. z homilią, agapa.
7. - Wykłady w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
- Spotkanie pasterskie z alumnami Diecezji Kaliskiej
11. - Bierzmowanie w Katedrze Kaliskiej
- Msza św. z kazaniem dla Sióstr Przełożonych w Bazylice Św. Józefa w Kaliszu
12. Wizytacja pasterska w parafii p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela w Pleszewie
13. M sza św. u Orionistów w Kaliszu, transmitowana przez Radio Maryja
14. - Wykład w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
- Odwiedziny proboszcza parafii Brudzew, Księdza Władysława Olejniczaka.
15. Wizytacja pasterska w parafii Grabowno Wielkie - zakończenie wizytacji w dekanacie Twardogórskim.
16. Udział w Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w Warszawie.
17. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, Warszawa
18. Udział w Konferencji Plenarnej Episkopatu - udział w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Warszawskiej z oka/ji promocji Katechizmu Kościoła Katolickiego.
19. - Msza św. odpustowa z kazaniem ku czci Św. Józefa w Kolegiacie Kaliskiej.
- Ogłoszenie Ks. Seniora Wiktora Baranowskiego, kapłana Diecezji Włocławskiej kanonikiem honorowym Kolegiaty Św. Józefa.
20. Przekazanie kopii Obrazu św. Józefa Kaliskiego Siostrom Salezjankom w Grabowie n/Prosną: Msza św. z homilia, agapa.
21. Wizytacja pasterska w parafii Jedlec.
23. Msza św. z kazaniem i Bierzmowanie w parafii Kraszewice
24. - Wizyta u Prezydenta Miasta Kalisza
- Wizyta u Wojewody Kaliskiego w Urzędzie Wojewódzkim
- Msza św. z kazaniem i Bierzmowanie w parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.
25. Uroczysta Msza św. z kazaniem w Katedrze w 3 rocznicę utworzenia Diecezji z udziałem przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpastersko-Synodalnych Diecezji
26. Wizytacja pasterska w parafii Su Floriana w Pleszewie
27. Spotkanie z dyrygentami chórów parafialnych miasta Kalisza
28. Wykłady w papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
29. Msza św. z kazaniem i Bierzmowanie w parafii Wilkowyja
30. - Kongregacja Księży Dziekanów w Kurii
- Msza św. z homilią i Bierzmowanie w parafii Św. Antoniego w Jarocinie
31. Spotkanie z Proboszczami Miasta Kalisza w Rezydencji biskupiej
KWIECIEŃ 1995
1. Wizytacja pasterska w parafii Kuczków
4. Wykłady w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i skrutinium z klerykami.
5. Msza św. i Bierzmowanie w parafii Chocz.
6. Wizytacja pasterska w parafii Koryta Spotkanie z Ks. Teofilem Wilskim - Biskupem Nominatem.
7. Msza św. i Bierzmowanie oraz poświęcenie dzwonu w parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
8. Msza św. z homilią dla Sióstr Przełożonych wspólnot zakonnych Diecezji Kaliskiej
- Msza św. z homilią w sanktuarium św. Józefa Kaliskiego dla pielgrzymki Polskiego Związku Kobiet Katolickich.
- Ogłoszenie nominacji Ks. Teofila Wilskiego Biskupa Pomocniczego w Diecezji Kaliskiej (Sanktuarium św. Józefa).
9. Msza św. z homilią i spotkanie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w Sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie.
10. Msza św. z homilią w Domu Sióstr Wspólnej Pracy w Burzeninie z racji nawiedzenia przez św. Józefa w Kopii Kaliskiego Obrazu.
11. Wykłady w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i skrutinium z klerykami.
12. Liturgia Wielkiego Czwartku w Katedrze:
- Msza Poświęcenia Olejów
- Msza Wieczerzy Pańskiej.
15. Poświęcenie otraf wielkanocnych dla biednych w restauracji „Adria" w Kaliszu
- Liturgia Wielkiej Soboty w Katedrze
16. Msza św. rezurekcyjna z homilią w Katedrze
19. Msza św. z homilią w Katedrze Prymasowskiej w Gnieźnie. Przyjęcie relikwii św. Wojciecha od Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego dla sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie.
20. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego w parafii Błaszki; Msza św. z homilią, poświęcenie odnowionego wnętrza
kościoła parafialnego.
- Spotkanie wielkanocne z lekarzami i służbą zdrowia w Szpitalu Matki i Dziecka w Kaliszu
21. Msza św. i Bierzmowanie w parafii Kaliszkowice Kaliskie.
22. Spotkanie wielkanocne zew słuchaczami Kolegium Teologicznego w Kaliszu
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: - Parafia Kalinowu (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią. - Parafia Gruszczyca (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza z homilią.
23. Msza św. z homilią w parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.
Ustanowienie Diecezjalnego Święta Miłosierdzia Bożego
- Spotkanie z Chórem parafialnym z okazji 100-lecia istnieniu w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie.
- Msza św. z homilią w Kościele Księży Jezuitów w Kaliszu.
24. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: - Parafia Wojków (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Sobiesęki (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią
- Ogłoszenie nominacji kanonickich
25. Wykłady w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i skrutinium z klerykami
- Msza św. z homilią na zakończenie roku szkolnego IV klasy liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie
- Ogłoszenie nominacji kanonickich.
26. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: - Parafia Brzeziny (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Giżyce (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią
- Ogłoszenie nominacji kanonickich.
27. Msza św. z homilią i spotkanie z Kapłanami Diecezji Kaliskiej, obchodzącymi 40-tą rocznicę święceń - w Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Kaliszu - Dobrzecu.
28. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Iwanowice (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Szczytniki (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
29. Ogólnopolskie dziękczynienie za 50 lat pokoju po drugiej wojnie światowej z udziałem Episkopatu Polski i Księży, byłych więźniów
obozu koncentracyjnego w Dachau; Kalisz, Sanktuarium św. Józefa
- Krajowa Sesja Synodu Plenarnego w Kaliszu
30. Msza św. z homilią w uroczystość odpustową ku czci św. Wojciecha w Cieszęcinie
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Staw Kaliski (zakończenie nawiedzenia), słowo Boże; Parafia Rajsko (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. i homilia.
MAJ 1995
1 - 2. Udział w Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie >
3. Msza św. z homilią w Katedrze
- Nawiedzenie obrazu św. Józefa: Parafia Koźminek (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Chlewo - Dekanat Koźminkowski (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
4. Msza św. i pogrzeb śp. Ks. Proboszcza Jerzego Wolskiego
- Msza św. z homilią, Bierzmowanie i poświęcenie kaplicy cmentarnej w Złoczewie.
5. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Goszczanów (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Lisków (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
6. Msza św. z homilią i spotkanie z Siostrami Przełożonymi Diecezji Kaliskiej - Kalisz
- Msza św. z homilią i poświęcenie kaplicy cmentarnej w Pichlicach.
7. Odpust Opieki św. Józefa w Kaliszu, Msza św. z homilią
- Parafia Strzałków (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Przespolew (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
8. Konsekracja Ks. Biskupa Teofila Wilskiego w Katedrze w Kaliszu
- Spotkanie z Kapitułą Konkatedralną w Ostrowie Wielkopolskim.
9. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa. Parafia Kosmów (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Stawiszyn (początek nawiedzenia), Msza św. z homilią.
10. Msza św. z homilią i Bierzmowanie w parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wlkp.
11. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Lipę (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Brudzew (rozpoczęcio nawiedzenia), Msza św. z homilią.
12. Poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Mieczysława Kościelniaka w kościele Franciszkanów Konwentualnych w Kaliszu.
13. Bierzmowanie w Katedrze
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Blizanów (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią ; Parafia Zbiersk (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
14. Msza św. z homilią i poświęcenie dzwonów w kościele filialnym w Grudzielcu (Parafia Sobótka)
- Msza św. z homilią na zakończenie roku w Prymasowskim Uniwersytecie Ludowym w Dobieszczyźnie.
15. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Piątek Wielki (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Rycznów (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
16. Msza św. z homilia i Bierzmowanie w parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.
17. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Chocz (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Goliszew (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
- Spotkanie z Kapłanami wyświęconymi w 1961 r. - Chełmce.
19. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Kościelec (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
20. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia p.w. św. Floriana w Pleszewie (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
22. Udział we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II w Skoczowie.
24. Msza św. z homilią - uroczystość odpustowa Maryi Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze.
25. Święcenia kapłańskie w Katedrze.
26. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa. Parafia Brzeźie (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Lenartowice (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią
- Spotkanie z Proboszczami miasta Kalisza.
27. Msza św i Bierzmowanie w Sycowie.
28. Msza św. z homilią w Katedrze - 100-lecie Ruchu Ludowego.
29. Spotkanie w Nowym Tomyślu z kolegami kursowymi, wyświęconymi w Poznaniu w 1961 r.
30. Spotkanie w Dobrzycy z Kapłanami wyświęconymi w 1989 r.
31. Msza św. w Kępnie, transmitowana przez „Radio Maryja".
CZERWIEC 1995
1. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Sośnica (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Lutynia (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
2. Skruitinium z klerykami studjującymi w Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Włocławku.
3. Msza św. z homilią i spotkanie z grupą „Kościół Domowy" w Sadowiu.
4. Msza św. z homilią w Godzieszach Wielkich z racji 700-lecia miejscowości i 600-lecia Parafii.
5. Udział w koronacji Obrazu M B. Miłosierdzia w Białymstoku.
7. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Żegocin (zakończenie nawiedzenia), Msza św. z homilią; Parafia Wieczyn (rozpoczęcie nawiedzenia), Msza św. z homilią.
8. Msza św. i Bierzmowanie - Parafia p.w Maryi Królowej Polski w Kaliszu.
9. Msza św. i Bierzmowanie - Parafia p.w. św. Stanisława BM w Wieruszowie.
10. Msza św. z homilią i spotkanie z Kapłanami w Koźminie z racji 41 rocznicy święceń
- Msza św. z homilią dla Bractwa Rurkowego Kalisza w Sanktuarium św. Józefa.
11. Msza św. z homilią i procesja z Najświętszym Sakramentem w Łodzi.
12. Msza św. i Bierzmowanie - Parafia p.w. Świętej Rodziny w Kaliszu.
13. Msza św. z homilią - uroczystość odpustowa w Parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
14. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Parafii Magnuszewice, Msza św. z homilią.
15. Msza św. z homilią i procesja z Najświętszym Sakramentem - uroczystość Bożego Ciała w Kaliszu.
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Skalmierzycach, Msza św. z homilią.
16 - 18. Udział w Konferencji Episkopatu w Szczecinie.
20. Msza św. i spotkanie z Kapłanami z okazji 30-lecia święceń - Kalisz, Sanktuarium św. Józefa.
22. Msza św. i Bierzmowanie w Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kaliszu.
23. Msza św. i Bierzmowanie w Witaszycach.
24. Msza św. z homilią i 50-lecie kapłaństwa Ks. Józefa Wesołego TS w Kuźnicy Czeszyckiej.
25. Msza św. i Bierzmowanie w Gołuchowie oraz spotkanie z leśnikami
- Procesja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kaliszu.
26. Msza św. i Bierzmowanie w Kościelnej Wsi.
27. Udział w pogrzebie śp. Ks. Ryszarda Rossy w Niepruszewie.
28. Msza św. z homilią na zakończenie rekolekcji kapłańskich w Kaliszu.
29. Święcenia Diakonatu w Konkatedrze w Ostrowie Wlkp.
30. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Domu Sióstr Elżbietanek w Kochłowych.
LIPIEC 1995
1. Msza św. i Bierzmowanie w Kalinowej
- Udział w spotkaniu: „Warsztaty dziennikarskie" - Twardogóra.
2. Msza św. z homilią i poświęcenie dzwonu w kościele filialnym w Pruszkowie (Parafia Pamięcin).
8. Udział w Srebrnym Weselu kapłaństwa Ks. Andrzeja Jakubiaka TS w Niepruszewie.
15. Udział w Srebrnym Jubileuszu ślubów zakonnych S. Innocenty Sobańskiej, Elżbietanki - Poznań.
16. Msza św. z homilią - uroczystość odpustowa Matki Bożej Szkaplerznej „Na Pólku" w Bralinie
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Domu Sióstr Świętej Rodziny w Mikstacie.
22. Msza św. z homilią i spotkanie z młodzieżą w Wołczynie
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Domu Sióstr Oblicznek w Błaszkach.
SIERPIEŃ 1995
10. Pożegnanie Pielgrzymki Kaliskiej udającej się pieszo od św. Józefa do M B. Częstochowskiej w Częstochowie.
- Msza św. z homilią i konsekracja ołtarza w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Koźminie.
11. Msza św. z homilią i erekcja Klasztoru Klarysek wg 1 Reguły w Kaliszu.
12. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Domu Sióstr Dominikanek w Broniszewicach, Msza św. z homilią.
15. Msza św. z homilią i śluby czasowe Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.
19. Powitanie Pielgrzymki Kaliskiej wracającej z Częstochowy w Kaliszu.
20. Poświęcenie nowego kościoła i erygowanie Parafii p.w. św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. i Msza św. z homilią.
21. Pożegnanie Pielgrzymki Wieruszowskiej, udającej się na Jasną Górę - Parcice, Msza św. z homilią.
24. Msza św. z homilią na zakończenie rekolekcji kapłańskich w Kaliszu.
25 - 26. Udział w uroczystości odpustowej na Jasnej Górze i w Konferencji Biskupów Ordynariuszy w Częstochowie.
27. Dożynki Diecezjalne w Witaszycach i Msza św. z homilią.
- Poświęcenie nowego kościoła i erekcja Parafii p.w. Ducha Świętego w Ostrowie Wlkp.
29. Msza św. z homilią w Katedrze i rozesłanie Diakonów do parafii ich praktyk duszpasterskich.
30. Zakończenie roku szkolnego 1994/95 w Filii Kolegium Teologicznego w Ostrowie Wlkp.; Msza św. z homilią.
31. Spotkanie w Kurii Diecezjalnej z Proboszczami praktyk duszpasterskich Diakonów.
WRZESIEŃ 1995
1. 150-LECIE Gimnazjum i Liceum w Ostrowie Wlkp., Msza św. w Konkatedrze.
3. 100-lecie kościoła parafialnego w Sośniach; Msza św. z homilią.
4. Spotkanie z Dziekanami w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.
5. Początek rekolekcji dla Kleryków Diecezji Kaliskiej, Msza św z homilią w Katedrze.
6. 700-lecie Parafii Chełmce, Msza św. z homilią.
7. Inauguracja nowego roku w Studium Organistowskim Diecezji Kaliskiej, Msza św. z homilią.
8. Konsekracja kościoła parafialnego w Sokolnikach
- Dożynki Województwa Opolskiego w Byczynie, Msza św. z homilią.
13. Spotkanie z klerykami pierwszego roku, Msza św. z homilią w Katedrze
14 - 17. Udział w Konferencji Episkopatu Polski w Wigrach.
18. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Domu Sióstr Wspólnej Pracy w Kaliszu.
19. Wizytacja pasterska w Lenartowicach.
20. Msza św. i Bierzmowanie oraz poświęcenie kaplicy cmentarnej w Droszkach.
21. Msza św. i Bierzmowanie w Stawie Kaliskim.
22. Msza św. i Bierzmowanie w Opatówku.
23. Spotkanie z Lechem Wałęsą, Prezydentem RP w Kaliszu, Msza św. z homilią w Sanktuarium św. Józefa.
24. Uroczystość koronacji „nomine et auctoritate" Jana Pawła II Figury MB. Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze.
26. Wizytacja pasterska w parafii Gołuchów.
27. Poświęcenie nowej wieży kościoła parafialnego w Czerminie, Msza św. z homilią.
29. Spotkanie z harcerzami w Nowych Skalmierzycach.
30. Inauguracja nowego roku akademickiego w Kolegium Teologicznym w Kaliszu
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Parafii Doruchów, Msza św. z homilią.
PAŹDZIERNIK 1995
1. Udział w koncercie galowym „Sacrosong - Kalisz 95".
2. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa : Parafia Farna w Ostrzeszowie - zakończenie nawiedzenia , Msza św. z homilią. Parafia P.W Chrystusa Króla w Ostrzeszowie - rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
4. Pogrzeb śp. Ks. Zygmunta Uklei, Proboszcza w Siedleminie.
5. Inauguracja roku akademickiego 1995/96 u Diakonów w Kaliszu.
6. Nawiedzenie Obrazu Św. Józefa Parafia Przedborów - zakończenie nawiedzenia, Msza św. z homilią; Parafia Chlewo - rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
7. Spotkanie z Diecezjalną Radą Duszpastersko-Synodalną w Kaliszu.
- Msza św. i Bierzmowanie w Nowych Skalmierzycach.
9. Wizytacja pasterska w Karminie.
10. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Grabów n/Prosną - zakończenie nawiedzenia, Msza św. z homilią ; Parafia Morawin - rozpoczęcie nawiedzenia, Msza Św. z homilią.
12 - 19. Pobyt w Rzymie.
19. Udział we Mszy św. w kościele św. Krzyża w Warszawie z racji XVII rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II.
21. Udział w inauguracji roku akademickiego 1995/96 w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
- Wizytacja pasterska w Parafii Brzezie
22. Dzień Nauczyciela, Msza św. w Katedrze Kaliskiej.
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego: Parafia Wilkowyja - zakończenie nawiedzenia, Msza Św. z homilia, Parafia Chrystusa Króla w Jarocinie - rozpoczęcie nawiedzenia, Msza Św. z homilią.
25. Msza św. i Bierzmowanie w Parafii Rozdrażew.
26. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Siedlemin- zakończenie nawiedzenia, Msza św. i homilia; Parafia Golina- rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. i homilia.
28. Bierzmowanie i 50-lecie Chóru w Parafii Walichnowy, Msza św. z homilią.
31. Wizytacja pasterska w Parafii Lutynia.
LISTOPAD 1995
2. Przyjęcie relikwii św. Antoniego PaFEWSKlEGO W Jarocinie u 00. Franciszkanów Braci Mniejszych, Msza św. z homilią.
3. Spotkanie z Klubem Inteligencji Katolickiej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Msza św. z homilią
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Parafii Dębnica, Msza św. z homilią.
5. Wizytacja pasterska w Parafii Sowina
6. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Chynowa - zakończenie nawiedzenia Msza św. z homilią; Parafia Kotłów - rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
7. Przewodniczenie wyboru Ksieni i władz klasztornych we Wspólnocie Sióstr Klarysek w Kaliszu.
8. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Mikstat- zakończenie nawiedzenia, Msza św. i homilia; Parafia Kaliszkowice Kaliskie- rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. i homilia.
9. Poświęcenie odnowionego wnętrza kościoła parafialnego w Cieszynie, Msza św. z homilią.
10. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Sadowie- zakończenie nawiedzenia, Msza św. z homilią; Parafia p.w. św. Rodziny w Ostrowie Wlkp.- rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
11. Msza św. w Katedrze w intencji Ojczyzny
- Poświęcenie wodociągu w Biadaszkach
- Ustanowienie Ośrodka Duszpasterskiego w Łęce Opatowskiej, Msza św. z homilią.
12. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Konkatedralna w Ostrowie Wlkp. - zakończenie nawiedzenia, Msza św, z homilią; Parafia p.w. Maryi Królowj Polski w Ostrowie Wlkp., Msza św. z homilią.
13. Wizytacja pasterska w Parafii Sośnica.
15. Poświęcenie nowego cmentarza w Hanulinie, Msza św. z homilią.
16. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej w Ostrowie Wlkp., zakończenie nawiedzenia, Msza św. z homilią; Parafia p.w. Ducha Świętego w Ostrowic Wlkp.-rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
17. Udział w Forum Szkół Katolickich w Częstochowie, Msza św. z homilią i konferencja.
18. Spotkanie rejonowe Kapłanów Diecezji Kaliskiej w Odolanowie
- Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia p.w. Najświętszego
Zbawiciela, Msza św. z homilią ; Parafia p.w. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp- rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
19. Udział w uroczystości ślubowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Pleszewie, Msza św. z homilią.
21. Wizytacja pasterska w Parafii Kowalew.
22. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Sobótka- zakończenie nawiedzenia, Msza św. z homilią; Parafia Skrzebowa- rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
23. Wizytacja pasterska w Parafii Tursko.
24. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Raszków- zakończenie nawiedzenia, Msza św. z homilią; Parafia Pogrzybów- rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
25. Spotkanie rejonowe Kapłanów Diecezji Kaliskiej w Złoczewie.
26. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa: Parafia Gorzyce Wielkie- zakończenie nawiedzenia, Msza św. z homilią ; Parafia Janków Przygocki- rozpoczęcie nawiedzenia, Msza św. z homilią.
27 - 30. Rekolekcje Biskupie w Częstochowie.
GRUDZIEŃ 1995
2. Msza św. i Bierzmowanie w Parafii Czajków.
3. Msza św. i Bierzmowanie w Parafii Parzynów.
4. Poświęcenie kaplicy w nowym domu Sióstr Felicjanek w Kaliszu, Msza św. z homilią.
5. Msza św. i Bierzmowanie w Parafii p.w. św. Marcina w Jarocinie.
6. Suma odpustowa z homilią w Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.
7. Msza św. i Bierzmowanie w Parafii Gądkowice.
8. Msza św. z homilią w Twardogórze z okazji 50-lecia Figury M.B. Wspomożycielki Wiernych.
13. Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w Domu Sióstr Miłosierdzia w Zdunach, Msza św. z homilią.
15. Spotkanie z Diecezjalną Radą Duszpastersko-Synodalną i z Akcją Katolicką w Kurii Diecezjalnej- w Kaliszu.
16. „Opłatek" z Siostrami Przełożonymi Diecezji Kaliskiej w Pleszewie, Msza św. z homilią.
17. „Opłatek" ze słuchaczami Uniwersytetu Ludowego w Kaliszu.
18. „Opłatek" ze Służbą Zdrowia i ź Chorymi w Szpitalu Wojewódzkim w Kaliszu.
19.  „Opłatek" w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Kaliszu
- „Opłatek" w Zespole Szkół Zawodowych w Kaliszu
- Spotkanie na Zamku we Gołuchowie z Wojewodą Kaliskim i Prezydentami Kalisza oraz Ostrowa Wlkp. odnośnie wizyty Ojca Świętego w Kaliszu.
20. „Opłatek" z pracownikami Kuratorium w Kaliszu
- „Opłatek" w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Kaliszu.
21. Poświęcenie szkoły Podstawowej w Uciechowie.
22. „Opłatek" z Kapłanami miasta Kalisza.
23. Wigilia z biednymi w restauracji „Adria" w Kaliszu.
24. Pasterka z homilią w Katedrze w Kaliszu.
28. „Opłatek" z Klerykami Diecezji Kaliskiej w Klasztorze 00. Jezuitów w Kaliszu.
29. „Opłatek" z Katechetami Diecezji Kaliskiej.
30. „Opłatek" z Katechetami Diecezji Kaliskiej.
31. Ustanowienie Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, Msza św. z homilią w Katedrze
- Msza św. odpustowa z homilią w Parafii p.w. św. Rodziny w Kaliszu.

opr. Ks. Maciej Jóźwiak

  Powrót do strony głównej Ks. Biskupa Ordynariusza Stanisłąwa Napierały