Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego

ul. Asnyka 54/56
62-800 Kalisz
tel. 766 50 02

Modlitwy do Miłosierdzia Bożego

 


SPIS

- Historia parafii

- Msze Święte

 - Modlitwy do Miłosierdzia Bożego

- Siostra Faustyna Kowalska

- Obraz Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Modlitwę tę podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie w 1935 roku. W objawieniach, które miały miejsce później ukazał wartość i skuteczność tej modlitwy, przekazał również obietnice związane z jej odmawianiem. W tej modlitwie ofiarujemy Bogu Ojcu "Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo" Jezusa Chrystusa, łączymy się z Jego ofiarą złożoną na krzyżu dla zbawienia świata.

Jak odmawiać koronkę?

Modlimy się na paciorkach różańca świętego.
1. Odmawiamy jeden raz modlitwę: Ojcze Nasz...
2. Jeden raz modlitwę: Zdrowaś Maryjo...
3. Jeden raz modlitwę: Wierzę w Boga...
4. Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata (jeden raz).
5. Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (dziesięć razy).
6. Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (trzy razy).

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami!
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami!
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświę-ciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej Potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy i grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego,
Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, 
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, 
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.
Módlmy się: Boże, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen.


© Kalisz w internecie