DomowaSzukajDomowa

                              

Ustaw stronę redakcji Opiekuna jako domową. Dodaj stronę redakcji Opiekuna do "Ulubionych". Prześlij adres tej strony znajomym. Napisz do nas. Wydrukuj.
 Opiekun edycja internetowa Zmiany personalne

 Dziś

Spis

Domowa
W górę
Galeria
W sercu je noś
Na progu wakacji
Nowi błogosławieni
Zmiany personalne
Ziarno Słowa Op186
Mówiący milczeniem!
Pozostań z nami Panie
Kronika Diecezji

Piszą u nas
Pod naszym patronatem
Rekolekcje z Opiekunem
Diecezja w Internecie

Zmiany personalne w diecezji kaliskiej

Przełom czerwca i lipca jest w naszej diecezji czasem zmian księży w parafiach. Każdy kapłan w dniu święceń przyrzekał swojemu biskupowi posłuszeństwo. Gotowość do podjęcia pracy w nowej parafii wśród nowych ludzi jest znakiem wierności temu przyrzeczeniu. Od 1 lipca 2005 roku dokonały się następujące:

Zmiany proboszczowskie

Nominacje proboszczowskie

Zmiany wikariuszowskie

Inne zmiany

Na emeryturę przeszli

 

Nominacje

Nominacje dziekańskie

Zmiany proboszczowskie:

 • Ks. Kazimierz Pyrzyk z parafii pw. NMP Wniebowziętej w Lutynii (dek. dobrzycki) do parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława, bpa w Goszczanowie (dek. koźminkowski);

 • Ks. Tadeusz Pietrzak z Pleszewa (dotychczas był kapelanem szpitala i kapelanem w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Wielkopolskich w Pleszewie ) do parafii pw. św. Floriana w Pleszewie;

 • Ks. Jacek Kalferszt z parafii pw. św. Augustyna w Kostowie (dek. trzcinicki) do parafii pw. Narodzenia NMP w Czastarach (dek. wieruszowski);

 • Ks. Andrzej Kuźmiński z parafii pw. św. Andrzeja, Ap. w Choczu (dek. czermiński) do parafii pw. NMP Wniebowziętej w Lutynii (dek. dobrzycki);

 • Ks. Grzegorz Kamzol z parafii pw. św. Macieja w Trzebicku Górnym (dek. zdunowski) do parafii pw. św. Michała Archanioła w Rajsku (dek. opatówkowski);

  góra strony

Nominacje proboszczowskie:

 • Ks. Marek Olszewski z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu do parafii pw. św. Idziego w Siemianicach (dek. trzcinicki);

 • Ks. Kazimierz Wawrzyniak z parafii pw. NMP Wniebowziętej w Witaszycach (dek. jarociński) do parafii pw. św. Mikołaja w Sokolnikach (dek. lututowski);

 • Ks. Tadeusz Siwczyński z parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława, bpa w Goszczanowie (dek. koźminkowski) do parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Dziadowej Kłodzie (dek. sycowski);
  Ks. Paweł Rogoziński z parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Dębe (dek. koźminkowski) do parafii pw. św. Augustyna w Kostowie (dek. trzcinicki);

 • Ks. Piotr Bamberski z parafii pw. św. Stanisława, bpa w Ostrowie Wielkopolskim do parafii pw. św. Macieja w Trzebicku Górnym (dek. zdunowski);

 • O. Gwidon Borkiewicz OFM do parafii pw. św. Andrzeja, Ap. w Choczu (dek. czermiński);

 • O. Piotr Jagiełło OSPPE mianowany proboszczem w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie (od 18 czerwca 2005 roku);

  góra strony

Zmiany wikariuszowskie:

 • Ks. Piotr Sobiś z parafii pw. św. Andrzeja, Ap. w Choczu (dek. czermiński) do parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu (katedra);

 • Ks. Grzegorz Stachurski z parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie do parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu;

 • Ks. Rafał Siwek z parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu (katedra) do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie;

 • Ks. Paweł Świątek z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu (bazylika św. Józefa) do parafii pw. Świętej Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie (dek. wołczyński);

 • Ks. Przemysław Nowakowski z parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich (dek. ostrowski II);

 • Ks. Jarosław Dębiński z parafii św. Marcina, bpa w Kępnie do parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu;

 • Ks. Jacek Piekielny z parafii pw. św. Jana Chrzczciciela w Krotoszynie do parafii pw. św. Stanisława, bpa i MB Częstochowskiej w Wieruszowie;

 • Ks. Łukasz Żurawski z parafii pw. św. Marcina w Odolanowie do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu (bazylika św. Józefa);

 • Ks. Henryk Sztendel z parafii pw. św. Katarzyny w Iwanowicach (dek. opatówkowski) do parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu;

 • Ks. Mariusz Dąbrowski z parafii pw. św. Floriana w Pleszewie do parafii pw. św. Stanisława, bpa w Koźminie Wielkopolskim;

 • Ks. Mariusz Ziętkiewicz z parafii pw. Świętej Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie (dek. wołczyński) do parafii pw. św. Stanisława, bpa w Ostrowie Wielkopolskim (konkatedra);

 • Ks. Dariusz Brylak z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu;

 • Ks. Jacek Kita z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich (dek. ostrowski II) do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim;

 • Ks. Paweł Mądrawski z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim do parafii pw. Michała Archanioła w Rajsku (dek.opatówkowski);

 • Ks. Rafał Grześkowiak z parafii pw. św. Mikołaja w Stawie Kaliskim (dek. opatówkowski) do parafii pw. św. Stanisława, bpa w Ostrowie Wielkopolskim (konkatedra);

 • Ks. dr Maciej Krulak z parafii pw. św. Marcina, bpa w Kępnie do parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu;

  góra strony

Inne zmiany:

 • Ks. dr Witold Szala mianowany dyrektorem administracyjnym WSD Kalisz;

 • Ks. Bogumił Kempa z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu skierowany na studia UKSW (prawo kanoniczne);

 • Ks. Piotr Staszak z parafii pw. św. Stanisława, bpa w Ostrowie Wielkopolskim (konkatedra) mianowany ojcem duchownym WSD Kaliszu;

 • Ks. dr Michał Kieling, zwolniony z urzędu kanclerza Kurii Diecezjalnej, skierowany na urlop naukowy;

 • Ks. dr Jacek Bąk mianowany kanclerzem Kurii Diecezji Kaliskiej;

 • Ks. Włodzimierz Dubis mianowany kapelanem księdza biskupa Teofila Wilskiego;

 • Ks. dr Jerzy Jeżowski zwolniony z funkcji ojca duchownego WSD w Kaliszu, mianowany Diecezjalnym Ojcem Duchownym Diecezji Kaliskiej;

 • Ks. Tomasz Kaczmarek dotychczasowy wikariusz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie, mianowany zastępcą kierownika Domu Formacyjno-Resocjalizacyjnego dla Mężczyzn w Domaniewie.

 • Ks. Sławomir Kosiński dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Rajsku (dek. opatówkowski), mianowany kapelanem w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Wielkopolskich w Pleszewie oraz w tamtejszym Szpitalu Miejskim

  góra strony

Na emeryturę przeszli:

 • Ks. Edward Dudek z parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Dziadowej Kłodzie (dek. sycowski);

 • Ks. Józef Maciołek z parafii pw. św. Floriana w Pleszewie;

 • Ks. Zdzisław Król z parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława, bpa w Goszczanowie (dek. koźminkowski);

 • Ks. Eugeniusz Pawlicki z parafii pw. św. Michała Archanioła w Rajsku (dek. opatówkowski);

 • Ks. Lucjan Kucharski z parafii pw. Narodzenia NMP w Czastarach (dek. wieruszowski);

 • Ks. Bogumił Rakowicz z parafii pw. św. Mikołaja w Sokolnikach (dek. lututowski)

  góra strony

Nominacje

 • 18 maja ksiądz kanonik Franciszek Nawrot, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smardach Górnych (dek. wołczyński) został mianowany kanonikiem prałatem Kapituły Katedralnej w Kaliszu. Ksiądz kanonik Franciszek Nawrot święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 roku w Opolu; w parafii od 1 lipca 1983 roku.

 • 20 czerwca ks. prałat Henryk Szymiec, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pleszewie został mianowany Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości. Ks. prałat Henryk Szymiec święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1982 roku w Częstochowie; w parafii od 30 czerwca 2001 roku.

 • 23 czerwca ks. kanonik Zenon Dereszewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku został mianowany Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości. Ks. prałat Zenon Dereszewski święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku we Włocławku; w parafii od 1 lipca 1994 roku.

  góra strony

Nominacje dziekańskie

 • 1 lipca ks. Krzysztof Grobelny, proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie został mianowany dziekanem dekanatu pleszewskiego. Ks. Krzysztof Grobelny święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1982 roku w Poznaniu; w parafii od 24 września 1995 roku.

 • 1 lipca ks. Paweł Kostrzewa, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kaliszu został mianowany dziekanem dekanatu kaliskiego II; Ks. Paweł Kostrzewa święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Częstochowie; w parafii od 1 lipca 2000 roku.

 • 1 lipca ks. Tomasz Łazarski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Uciechowie został mianowany dziekanem dekanatu zdunowskiego. Ks. Tomasz Łazarski święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku w Częstochowie; w parafii od 1 lipca 1997 roku.

 • 1 lipca ks. Jerzy Salomon, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Iwanowicach został mianowany dziekanem dekanatu opatówkowskiego. Ks. Jerzy Salomon święcenia kapłańskie przyjął 5 kwietnia 1959 roku we Włocławku; w parafii od 21 listopada 1983 roku.

  góra strony

 
Poprzednia Domowa Następna

Copyright 2003/04 KrisPlo