DomowaSzukajDomowa

                              

Ustaw stronę redakcji Opiekuna jako domową. Dodaj stronę  redakcji Opiekuna do "Ulubionych". Prześlij adres tej strony znajomym. Napisz do nas. Wydrukuj.
 Opiekun edycja internetowa Zabrzmi radosne „Alleluja”

 Dziś

Spis

Domowa
W górę
Dziękczynienie za diecezję
Jednoczy nas miłość...
Niech towarzyszy mu modlitwa
Z tego serca spływają promienie miłosierdzia
Zabrzmi radosne „Alleluja”
Muraho Rwanda
Pomóż tworzyć dzieła miłosierdzia
Święta Rodzina wzorem
W szranki ze słowem
Kronika Diecezji

Piszą u nas
Pod naszym patronatem
Rekolekcje z Opiekunem
Diecezja w Internecie

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Zabrzmi radosne „Alleluja”

---------- ks. Dariusz Kwiatkowski ---------

       W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. (Łk 24, 1-3)

 
   W kalendarzu żydowskim pierwszym dniem tygodnia jest niedziela. Według świadectw wszystkich ewangelistów właśnie tego dnia zmartwychwstał Jezus Chrystus. Nie znamy dokładnej godziny zmartwychwstania. Stało się to prawdopodobnie w niedzielę nad ranem lub w nocy, ponieważ niewiasty, które przyszły do grobu o świcie nie znalazły w nim ciała Jezusa. Dlatego świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna się już w nocy z soboty na niedzielę od celebracji Wigilii Paschalnej. Dla całego Kościoła jest to najważniejsza i najświętsza noc w ciągu całego roku liturgicznego, dlatego wszyscy wierzący trwają na czuwaniu i modlitwie, celebrując Wigilię Paschalną. Św. Augustyn nazywa Wigilię Paschalną „matką wszystkich wigilii”. Chce w ten sposób powiedzieć, że jest to najważniejsza celebracja liturgiczna w całym roku liturgicznym. Z niej biorą początek wszystkie inne celebracje liturgiczne Kościoła. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał liturgia Kościoła byłaby zbiorem pustych znaków i gestów. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał próżna byłaby nasza wiara - powie św. Paweł.
   Radość ze zmartwychwstania Chrystusa przedłuża się na świętowanie całej Niedzieli Zmartwychwstania. W ciągu całego dnia Kościół w sposób bardzo uroczysty celebruje Eucharystię oraz Nieszpory, podczas których rozbrzmiewa mocne i radosne Alleluja. Przed odczytaniem Ewangelii śpiewa się tak zwaną „Sekwencję”, która opiewa fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wszystkie teksty liturgiczne podkreślają, że zmartwychwstanie dokonało się „dzisiaj”. Trzeba pamiętać, że liturgia Kościoła uobecnia i aktualizuje wszystkie zbawcze wydarzenia z Jezusa Chrystusa. Chrześcijańskie święta nie tylko wspominają wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, ale one je aktualizują i uobecniają. Poprzez swoje zmartwychwstanie Jezus pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego. Tutaj odnajdujemy główny motyw radości wielkanocnej i dlatego wychodzimy z Mszy Świętej z podwójnym śpiewem Alleluja.
   Niedziela Zmartwychwstania dała początek wszystkim niedzielom świętowanym jako dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niedziela ta otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu tworzy oktawę Wielkanocy. Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy i dlatego w czasie liturgii oprócz radosnego Alleluja rozbrzmiewa także hymn „Chwała na wysokości Bogu”.
   Warto także zwrócić uwagę, że niedziele, które następują po Niedzieli Wielkanocnej nazywane są kolejnymi Niedzielami Wielkanocy. Przez wszystkie dni tego okresu w liturgii tematem wiodącym jest zmartwychwstanie Chrystusa i konsekwencje tego wydarzenia dla ludzi, którzy w Niego uwierzyli. Liturgia przypomina nam o zwycięstwie nad grzechem i śmiercią oraz o zbawieniu, które już się dokonało. Tu odnajdujemy największe źródło chrześcijańskiej radości i nadziei.
Wydaje się, że dziś trzeba mocno akcentować treść Niedzieli Zmartwychwstania i jej znaczenie dla naszego życia, ponieważ często postępujemy jak niewiasty, które szukały Jezusa nie wśród żywych, ale wśród umarłych. Można odnieść wrażenie, że wielu chrześcijan wierzy w Chrystusa, który bardziej jest martwy niż żywy. Ilekroć mówimy o Jezusie jako o nieobecnym, o kimś znajdującym się gdzieś daleko, tak w czasie jak w przestrzeni, szukamy Go pośród umarłych. A tymczasem nie ma takiego miejsca we wszechświecie, które nie byłoby przeniknięte Jego zmartwychwstaniem, czyli Jego realną obecnością. Niech przeżywanie tej radosnej Niedzieli pozwoli nam rozpoznać przychodzącego do nas, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Poprzednia Domowa Następna

Copyright 2007 JoWaL